K spolufinancovaniu rekonšrukcie Domu smútku sa pridala aj obec Poriadie

K spolufinancovaniu rekonšrukcie Domu smútku sa pridala aj obec Poriadie

Ďalšie štyri dotknuté obce sa zatiaľ nepriojili

Najnovšie z iných TV