Dôkladná príprava a rýchle prsty rozhodli

Dôkladná príprava a rýchle prsty rozhodli

Obchodná akadémia Senica zorganizovala celoslovenskú súťaž v spracovaní informáciíí na počítači.

Najnovšie z iných TV