Slovenský Červený kríž pomáha už 100 rokov

Slovenský Červený kríž pomáha už 100 rokov

Bez pomoci dobrovoľníkov by to nešlo. Poďakovanie za podporu a spoluprácu dostala i TV SEN Senica.

Najnovšie z iných TV