Klienti DSS Úsvit majú svoju prvú výstavu obrazov

Klienti DSS Úsvit majú svoju prvú výstavu obrazov

V DK S. Dudíka sú nainštalované výstavy zhotovené pouring technikou

Najnovšie z iných TV