Rokovanie MsZ bolo aj o návrhu na zvýšenie sadzby dane z pozemkov

Rokovanie MsZ bolo aj o návrhu na zvýšenie sadzby dane z pozemkov

Poslanci protinávrh na ďalšie zvýšenie neschválili

Najnovšie z iných TV