MsZ schválilo IBV pri NsP Myjava

MsZ schválilo IBV pri NsP Myjava

Výstavbou by malo byť uspokojených 40 záujemcov

Najnovšie z iných TV