Mesiac úcty k starším pri hudbe a tanci oslávili v Klube dôchodcov

Mesiac úcty k starším pri hudbe a tanci oslávili v Klube dôchodcov

Seniorom prišli zablahoželať aj zástupcovia mesta

Najnovšie z iných TV