Hlavnú cenu Výtvarnej Senice 2019/2020 získal Ľubomír Miča

Hlavnú cenu Výtvarnej Senice 2019/2020 získal Ľubomír Miča

Porota tento rok ocenila 12 autorov.

Najnovšie z iných TV