Od 11. januára bude v prevádzke MŠ a školské kluby detí

Od 11. januára bude v prevádzke MŠ a školské kluby detí

Školáci si ešte na riadny nástup do škôl počkajú.

Najnovšie z iných TV