Zápis do ZŠ v Myjave

Zápis do ZŠ v Myjave

V troch ZŠ prišlo k zápisu 138 predškolákov

Najnovšie z iných TV