Na vyučovanie využívajú nielen triedy, ale aj odborné učebne, či dopravné ihrisko

Na vyučovanie využívajú nielen triedy, ale aj odborné učebne, či dopravné ihrisko

Nové zručnosti získavajú aj v priľahlej školskej záhradke.

Najnovšie z iných TV