Jaroslav Baška odovzdal DHZ v Brestovci defibrilátor

Jaroslav Baška odovzdal DHZ v Brestovci defibrilátor

Hasičským zborom bolo z rozpočtu TSK rozdaných 52 defibrilátorov

Najnovšie z iných TV