10. zasadnutie Mestskej rady

10. zasadnutie Mestskej rady

Členovia rady prerokovali 24 bodový program

Najnovšie z iných TV