Blížia sa voľby do EÚ

Blížia sa voľby do EÚ

8. júna si budeme na ďalších 5 rokov voliť zástupcov do Európskeho parlamentu

Najnovšie z iných TV