V DK S. Dudíka je nainštalovaná výstava Spomienky

V DK S. Dudíka je nainštalovaná výstava Spomienky

Autorkou obrazov je Marta Rumanová

Najnovšie z iných TV